İlkyardım Soruları ve Cevapları

 

İlk Yardım Soruları ve Cevaplar

 


 

1.İlkyardım Nedir ?
A)Olay yerinde ilaç vererek yapılan müdahaledir.
B)Hastanedeki hekimler tarafından yapılan ilk müdahaledir.
C)Olay yerinde, tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut imkânlarla yapılan ilaçsız müdahaledir.
D)Ambulansta doktor tarafından yapılan müdahaledir.

2.Olay yerinde, hayatın kurtarılması ya da hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne isim verilir?
A)Acil tedavi
B)İlkyardım
C)
Acil müdahale
D)Temel yaşam desteği

3.Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından birisi değildir?
A)Koruma
B)Bildirme
C)Kurtarma
D)Rentek


4.Hangisi ilkyardımın temel uygulamalarıdır ?
A)Koruma, Bildirme, Kurtarma
B)Koruma, Kurtarma, Tedavi etme
C)Koruma, Bildirme, Tedavi etme
D)Bildirme, Tedavi etme, Kurtarma

5.Hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarındandır ?
A)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B)İyileşmeyi kolaylaştırmak, Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
C)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D)Hepsi doğru.

6.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir ?
A)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak,
B)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak,
C)İyileştirmeyi kolaylaştırmak,
D)Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek,

7.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir ?
A)İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
B)Önce kendi can güvenliğini korumalıdır
C)İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalı
D)İlkyardımda kullanabileceği malzemeleri sürekli yanında taşımalıdır.

8.İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
A)İlkyardım sırasında ilaç kullanılır.
B)İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır.
C)İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır.
D)İlkyardım ambulansta başlar

 

 

 

 


9.İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
A)Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce, ilkyardım eğitim almış herkesin yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir.
B)Acil tedavi olayın olduğu yerde bulunabilen malzemeler kullanılarak yapılan müdahaledir.
C)Acil tedavi olay yerinde, ilkyardım hastanede yapılır.
D)İlkyardım ilaçlı, Acil tedavi ilaçsız müdahaledir


10.Türkiye’de hastanın en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak amacıyla hangi telefon numarası aranmalıdır?
A)110
B)155
C)114
D)112


11.112’nin aranması sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır ?
A)Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir.
B)Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir.
C)Telefon hemen kapatılmalıdır.
D)Kimin hangi numaradan aradığı bildirilmelidir.

12.112 aranırken yapılmaması gereken davranış hangisidir?
A)Yaralı sayısı bildirilmelidir
B)Yaralıların durumu söylenmelidir.
C)Arayan kişinin ismi söylenmelidir
D)Olay yerindeki herkesin ismi tek tek söylenmelidir.


13.İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
A)Yaralının durumunu değerlendirmek
B)Hasta/Yaralının korku ve endişelerini artırmak
C)Yaralının yarasını görmesini sağlamak
D)Yaralıyı olay yerinden taşımak

14.Hangisi ilkyardımcının görevlerinden birisi değildir?
A)Yaralıyı sıcak tutmak
B)Kırıklara yerinde müdahale etmek
C)Yaralının yarasını görmesini sağlamak
D)Yaralının en uygun yöntemlerle (112) en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak

15.Hayat kurtarma zincirinin birinci halkası hangisidir?
A)Sağlık kuruluşuna haber verme
B)Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
C)Ambulans ekiplerince yapılan müdahale
D)Hastane acil servisleri

16.İlkyardımın ABC’si nedir?
A)(A)Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
B)(B) Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumun değerlendirilmesi
C)(C) Dolaşım belirtilerinin değerlendirilmesi
D)A, B ve C şıkları doğrudur

 

 

 

 

 


17.Acil tedavi nedir?
A)Acil tedavi ünitelerinde, doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelerdir.
B)Yardım çağırmaktır.
C)Olay yerinde İlkyardımcının yaptığı ilaçsız müdahaledir.
D)Eğitim alan herkesin uygulayabileceği müdahaledir.

18.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçları arasında değildir?
A)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B)İyileşmeyi kolaylaştırmak
C)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
D)İlaç vererek tedavi etmek

19.İlkyardımda “Koruma” ne anlam taşır?
A)Bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmadır.
B)Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek amacıyla olay yerinin değerlendirilmesidir.
C)
Aile planlamasıdır.
D)Olaya karışanları yakalamaktır.

20.İlkyardımda “Bildirme” ne anlam taşır?
A)Olayı hasta yakınlarına haber vermektir.
B)Olayı polise bildirmektir.
C)Olay ya da kazayı mümkün olan en kısa sürede 112’ye bildirmektir.
D)Hepsi doğru.

21.İlkyardımda “Kurtarma” ne anlam taşır?
A)Suda boğulan kişiyi sudan çıkarmaktır.
B)Bıçaklı yaralanmada yaralıdan bıçağı çıkarmak
C)Olay yerinde hasta/yaralıya hızlı ancak sakin yapılan müdahaledir.
D)Olay yerinde hasta/yaralıyı aceleyle hastaneye götürmektir.

22.Aşağıdakilerden hangisi112aranmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A)Kim, hangi numaradan arıyor belirtilmelidir.
B)Hastanın maddi durumu hakkında bilgi verilmelidir.
C)Hasta/yaralıların adı ve olayın tanımı yapılmalıdır.
D)Hasta/Yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir.

23.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcı tanımında yer almamaktadır?
A)Hasta/Yaralıya mevcut araç gereçlerle yardım etme
B)İlkyardımcı eğitim almış kişi ya da kişilerdir
C)İlkyardımcı doktor ve sağlık personelinden oluşur
D)Hasta/Yaralıya ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişilerdir

24.Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
A)Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B)Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, durumun kötüleşmesini önlemek
C)İyileşmeyi kolaylaştırmak
D)112’yi aramadan sorunu çözmek

25.Yetişkin bir insanda dakikadaki normal nabız sayısı kaçtır?
A)50- 80 arası
B)60–100 arası
C)110–130 arası
D)60–150 arası

26.Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir ?
A)Dolaşım sistemi
B)Sinir sistemi
C)Solunum sistemi
D)Böbrekler

27.Hangisi dolaşım sistemini oluşturan organlardan birisidir?
A)Bağırsak
B)Kalp
C)Akciğerler
D)Kaslar

28.Hangisi solunum sistemini oluşturan organlardan birisidir?
A)Kalp
B)Beyin
C)Akciğerler
D)Kemikler

29.Vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan vücut sistemi hangisidir?
A)Hareket sistemi
B)Boşaltım sistemi
C)Sindirim sistemi
D)Solunum sistemi

30.Erişkin bir insanın dakikadaki solunum sayısı normalde ne kadardır?
A)12 – 20
B)8 – 10
C)20 – 25
D)2 – 30

31.Bir insanın normal vücut ısısı koltuk altından ölçüldüğünde ne kadardır?
A)35
°C
B)36.5
°C
C)38°C
D)38.5
°C


32.Aşağıdaki şıklardan hangisinde, vücutta nabız alınabilen bölge doğru olarak verilmiştir?
A)Şah Damarı: Adem elmasının her iki yanında
B)Ön kol Damarı: Kolun iç yüzü dirseğin üstü
C)Kol Damarı: Bileğin iç yüzü başparmağın üst hizası
D)Karın Damarı: Göbeğin 2 parmak altı

33.Olay yerinin değerlendirilmesinin amacı nedir?
A)Olay yerindeki yaralı sayısını belirlemek
B)
Olay yerinde tekrar kaza olma riskini artırmak
C)Olay yerindeki delilleri korumak
D)Olay yerindeki suçluları belirlemek

34.Kaza yapmış bir aracın yanına gelindiğinde ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A)Çekilmişse el freni indirilmeli
B)Hasta/yaralı hemen araçtan çıkarılmalı
C)Aracın kontağı kapatılmalı
D)Hemen 110 aranmalı

35.İlkyardımcı kaza yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır ?
A)Çevrede etkisini sürdüren bir tehlike olup olmadığını kontrol etmelidir.
B)Kendi can güvenliği ile ilgili önlemleri almalıdır.
C)Olası patlama ve yangın riskine karşı önlem almalıdır
D)Hepsi doğru

36.Hangisi olay yerinin değerlendirilmesi sırasında yapılması gereken işlerdendir?
A)Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
B)Kazaya uğrayan araç mümkünse güvenli bir yere alınmalıdır.
C)Olay yeri yeterince görünebilir şekilde işaretlenmelidir
D)Hepsi doğru

37.Olay yerinin değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A)Yaralının paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmelidir.
B)Meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır.
C)Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır.
D)Yaralı yerinden oynatılmamalıdır.

38.Gazdan zehirlenme olan bir odaya girildiğinde ilk yapılması gereken hangisidir?
A)Kapı ve pencereler açılıp oda havalandırılmalıdır.
B)Hastanın ABC’si değerlendirilmelidir.
C)Hastaya suni solunum uygulanmalıdır.
D)Hasta koma pozisyonuna getirilmelidir.

39.Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
A)Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini değerlendirmek
B)İlkyardım önceliklerini belirlemek, güvenli bir müdahale sağlamak
C)Yapılacak ilkyardım yöntemini belirlemek
D)Hepsi doğru.

40.Hasta/Yaralının ilk değerlendirilmesinde ilk önce aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?
A)Solunum yolu açıklığı
B)Bilinç durumu
C)Kanama kontrolü
D)Dolaşım durumu

41.İkinci değerlendirme sırasında yaralı muayene edilirken hangi sıra izlenmelidir?
A)Baş - boyun - gövde - kol ve bacaklar
B)Kol ve bacaklar - baş - boyun - gövde
C)Gövde - boyun - baş - kol ve bacaklar
D)Baş - kol ve bacaklar - boyun - gövde

42.Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?
A)Çevre güvenliği sağlanır.
B)Bilinç kontrolü yapılır.
C)İlkyardımın ABC si değerlendirilir.
D)Hepsi doğru.

43.İlkyardım uygulaması sırasında hava yolu açıklığı nasıl sağlanır?
A)Ağız içi kontrol edilir.
B)Ağızdaki yabancı maddeler görerek çıkartılır
C)Baş- çene pozisyonu verilir
D)A, B ve C şıkları doğrudur

44.Solunum varlığı nasıl değerlendirilir?
A)Bak-dinle-hisset yöntemi ile 5 sn dinlenir.
B)Nabzına bakılır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !