Temel Yaşam Desteği Soru ve Cevapları 2011

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

 

63. Tek kişi ile yetişkin bir hastada kalp - akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

A) 5 soluk - 1 kalp masajı       B) 2 soluk - 30 kalp masajı

C) 5 soluk- 15 kalp masajı      D) 2 soluk - 5 kalp masajı

 

64. Suda boğulmalarda, bebek ve çocuklarda ilkyardımcı yalnız ise 30/2 kaç tur yapıldıktan sonra kendisi yardım çağırmalıdır?

A) 2       B) 3       C) 4         D) 5       

 

65. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Temel Yaşam Desteği uygulaması sırasında yapılan dış kalp  masajı basısı şekli doğru olarak verilmiştir?

Yetişkinler          Çocuklar           Bebekler

A) Tek elle          İki parmakla       Çift elle

B) Çift elle           iki parmakla       Tek elle

C) Çift elle          Çift elle               Tek elle

D) Çift elle        Tek elle             İki parmakla

 

66. Bebek veya çocuk bir hastada kalp - akciğer canlandırması uygulaması sırasında verilmesi  gereken soluk ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?

A) 5 soluk - 1 kalp masajı        B) 2 soluk - 30 kalp masajı

C) 2 soluk - 15 kalp masajı      D) 1 soluk - 10 kalp masajı     

 

67. Bebeklerde başa pozisyon verirken hangisine dikkat edilmelidir.

A) Hafif bir baş-çene pozisyonu verilmelidir.  B) Baş öne doğru eğilmelidir

C) Baş yan çevrilmelidir.                                     D) Baş 90 derece dik olmalıdır.

 

68. Bak-Dinle-Hisset sırasında solunum en fazla kaç saniye dinlenmelidir?

A) 2       B) 5              C) 10           D) 20         

 

69. Bebeklerde yapay solunum yapılırken nereye hava üflenir ?

A) Sadece ağzına                           B) Ağız ve buruna birlikte        

C) Sadece burnuna ağız dolusu       D) Sadece ağzına ağız dolusu    

70. Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden  yoksun kalmasına ne isim verilir?

A) Solunum durması       B) Havale    C) Şok   D) Kalp durması

 

71. Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten  kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir ?

A) İleri Yaşam Desteği             B) Suni solunum    

C) Temel Yaşam Desteği      D) Dış kalp Masajı

 

72. Yaralı bir insanda solunum nasıl değerlendirilir ?

A) Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle     B) Hastanın ağzına bakılarak

C) Vücut ısısına bakılarak                  D) Şah damarından nabza bakılarak

 

73. Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle solunumu değerlendirilen ve solunumu olmadığı anlaşılan yetişkin  bir hastaya ilk olarak ne yapılmalıdır ?

A) 30 defa dış kalp masajı            B) 2 soluk 

C) hastaya şok pozisyonu verilir.        D) Hasta koma pozisyonuna getirilmelidir

 

74. Yetişkinlerde dış kalp masajı sırasında göğüs kemiği kaç santimetre aşağıya çökmelidir ?

A) 3 cm         B) 2 cm         C) 5 cm          D) 6 cm    

 

75. Yetişkin ve çocuklarda dış kalp masajı dakikada kaç bası olacak şekilde uygulanır ?

A) 30      B) 60        C) 80         D) 100    

 

76. Bir yaşın altındaki bebeklerde göğüs kemiğinde belirlenen noktaya dış kalp masajı aşağıdaki tekniklerin hangisiyle uygulanır ?

A) Bir elin topuğu ile     B) İki elin topuğu ile  C) İki elle  D) İki parmakla

 

77. Yapay solunumla ilgili verilenlerden doğru olan hangisidir?

A) Erişkinlerde ağız ve buruna birlikte üflenir   

B) Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir.

C) Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir.

D) Erişkinlerde verilen her soluktan sonra 10 saniye bak dinle hisset yapılır.

 

78. Bebeklerde Temel Yaşam Desteği (TYD) ile ilgili verilen şıklardan hangisi yanlıştır ?

A) Bebeklerde bilinç kontrolü ayak tabanına vurularak yapılabilir.

B) Bebeklerde ilkyardımcı yalnız ise önce 112 yi aramalıdır.

C) Bebeklerde ağız içi kontrolü küçük parmakla yapılır

D) Bebeklerde TYD, 2 soluk verildikten sonra 30 dış kalp masajı uygulanır.

 

79. Temel Yaşam Desteğinde bebek ile ilgili açıklamalardan hangisi doğrudur ?

A) Soluk 5 olmalıdır.        B) Kalp masajı tek elle yapılır

C) Nefes ağız dolusu, ağzı ve burnu içine alacak şekilde verilir.    

D) Göğüs kafesi 2,5-5 cm çöktürülür.    .

 

80. Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?

A) 10 dakika yapıldıktan sonra  B) Sağlık ekibi gelince

C) 30 dakika yapıldıktan sonraD) 5 tur yaptıktan sonra 

 

81. Trafik kazasında araç içinde bilinci açık, görünür bir kanaması ve kırığı olmayan bir hastaya,  olay yerinde bir tehlike yoksa, ilkyardımda ne yapılmalıdır?

A) Koma pozisyonu verilir. B) Hasta hemen Rentek yöntemiyle araçtan çıkarılır

C) Sağlık ekipleri gelene kadar hastanın yanında kalıp endişeleri giderilir.

D) Suni solunum ve dış kalp masajı yapılır. 

 

82. Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği uygulanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Suni solunum             B) Dış kalp masajı  

C) Ağız-içi kontrolü         D) Hasta yarı oturur pozisyona getirilir.

 

83. Bebeklerde Temel Yaşam Desteği uygulanırken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Dış kalp masajı.                                      B) Baş geri – çene yukarı pozisyonu.

C) Ağız içi kontrol edilmeden bak- dinle- hisset yapılır.D) Suni solunum.       

 

84. İlkyardım uygulaması sırasında çocuk kimlere diyoruz ?

A) 1-2 yaş arasına B) 2-5 yaş arasına  C) 1-8 yaş arasına   D) 5-10 yaş arasına

 

85. Solunum yolu tam olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Öksürür   B) Derin nefes alır   C) Konuşamaz       D) Konuşabilir

 

86. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

A) Öksürür   B) Nefes alamaz   C) Konuşamaz   D) Rengi morarmıştır. 

 

87. Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde  tıkanmasına ne isim verilir ?

A) Kalp durması   B) Kalp krizi    C) Solunum durması  D) Hava yolu tıkanıklığı

 

88. Hava yolunda tam tıkanıklık olan bilinci açık bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır ?

A) Karına bası uygulanır (Heimlich manevrası)     B) Kalp masajı yapılır

C) Hasta öksürtülür                                                   D) Koma pozisyonu verilir 

 

89. Hava yolunda kısmi tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır ?

A) Karına bası uygulanır     B) Kalp masajı yapılır  

C) Koma pozisyonu verilir  D) Hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir

.

90. Bilinci açık bebekte hava yolunda tam tıkanıklık varsa ilkyardımda ne yapılmalıdır

A) 5 kez sırta vurulur, 5 kez göğüs kemiğine bası uygulanır.

B) Kalp masajı yapılır.

C) Koma pozisyonu verilir.  D) Hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.

 

91. Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili yazılanlardan hangisi doğrudur?

A) Kalp masajı tek elle yapılır.                     B) 1-1.5 cm bası uygulanır. 

C)Kalp masajı yapılırken hastaya uzak durulmalıdır.

D) Göğse baskı uygulanırken kollar bükülmeden vücut ağırlığıyla baskı uygulanır.     

 

92. Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?

A) Kendisi solumaya başlar. 

B)Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar

C) Hiçbir şey olmaz.        D) Hasta şoka girer.

                  

93. Yetişkinde boğulma durumunda ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

A) Hemen aranır.   B)15 dakika temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.

C) 5 tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.

D) 2 kurtarıcı soluktan sonra aranır.

 

94. Yetişkin bir hastada boğulma değilse ve ilkyardımcı yalnızsa 112 ne zaman aranır?

A) Bilinç kontrolü yapmadan hemen aranır.  B) Bilinç kontrolünden sonra aranır.

C) Solunum yoksa hemen aranır.

E) 5 tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.

 

 

95. Baş çene pozisyonu verirken nelere dikkat edilmelidir.

A) Bir el alında, diğer elin iki parmağı çenede olmalıdır.

B) Alt çene yere 90 derece dik olmalıdır.    C) Baş geriye doğru itilir 

D) Hepsi yapılır.

 

96. Baş çene pozisyonunun amacı nedir?

A) Kalbi çalıştırmak.       B)Kişiyi beslemek için ağzını açmak.

C) Solunum yolunu kapatarak soluk borusuna bir şey kaçmasını önlemek. 

D) Dil kökünün soluk borusunu kapatmasını önleyerek havayolunu açmak.

 

97. Ağız içi kontrolü ne zaman yapılır?

A) Bilinç kontrolünden önce.        B) Baş çene pozisyonundan sonra. 

C) Bilinç kontrolünden sonra   D) İkinci değerlendirmeden önce.

 

98. Ağız içi kontrolü ne amaçla yapılır?

A) En son ne yediğini anlamak için.                B) Dişlerini saymak için

C) Yaralının alkol alıp almadığını anlamak için 

D) Ağız içinde bulunabilecek materyallerin solunum yolunu tıkamaması için.

 

99. Yetişkinlerde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekmez?

A) Hastanın burun delikleri kapatılır.

B) İlkyardımcı hastanın ağzını kendi ağzı içine alır.

C) İlkyardımcı kendini korumak için ince bir tülbent vs. kullanmalıdır.

D) İlkyardımcı bir eliyle hastanın nabzını tutar.

 

100. Yetişkinlerde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) İlkyardımcı kendini korumak için ince bir tülbent vs. kullanmalıdır.

B) Hastanın ayaklarını 30 cm yukarı kaldırmak gerekir.

C) Hastaya koma pozisyonu vermek gerekir.

D) Hastaya şok pozisyonu vermek gerekir.

 

101. Yetişkinlerde yapay solunum için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

A) Hastanın akciğerlerine 2 nefes verilmelidir

B) Her üfleme 1 saniyeden uzun sürmelidir.     

C) Hava gitmiyorsa Baş-Çene pozisyonu düzeltilmelidir. 

D) Hepsi doğru.

 

102. Yetişkinde yapay solunum sırasında hava gitmiyorsa ilk olarak ne yapmak gerekir?

A) Karına bası uygulamak gerekir.  B) Göğse bası uygulamak gerekir.

C) Takma dişleri çıkartılır.        D) Baş-çene pozisyonunu düzeltmek gerekir.

 

103. Hangi durumlarda ağızdan buruna solunum yaptırılabilir?

A) İlkyardımcı çocuksa ve ağzı küçükse.   B) Yaralının ağzı çok parçalanmışsa

C) Yaralı bebekse.                               D) Hepsi doğru.

 

104. Yetişkin bir kazazedede yaşam belirtisi ve solunum yoksa ilk olarak ne yapılmalıdır?

A) Ailesine haber verilmelidir.         

B) Koma pozisyonu verilerek 112 aranır 

C) 2 soluk verilmelidir.

D) Kalp masajına başlanmalıdır.

 

105. Yetişkin bir kazazedede yaşam belirtisi ve solunum yoksa 30 kalp masajı yapıldıktan sonra ne yapılmalıdır?

A) Ailesine haber verilmelidir.  B) 30 kalp masajı yapılır.

C) 2 soluk verilmelidir.        D) Koma pozisyonu verilmelidir.

 

 

106. Yetişkinlerde kalp basısı nereye yapılır?

A) Karında göbeğin 3 parmak üstüne.        B) Sol kaburga kemiklerinin üzerine

C) İman tahtasının (göğüs kemiği) alt yarısına

D) İman tahtasının (göğüs kemiği) alt ucuna.  

 

107. Yetişkinlerde kalp basısının etkili ve doğru yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış  uygulamadır?

A) Kalp basısı göğsün alt yarısına yapılmalıdır  

B) İki el birbirine kenetlenerek bası uygulanmalıdır.

C) Eller sabit tutulmalı ve parmaklar göğüs kafesine değmemelidir.

D) Dirsekler bükülmeli, hasta /yaralının vücuduna dik olmamalıdır.

 

108. Yetişkinlerde Kalp basısı sırasında göğüs kafesi ne kadar çöktürülmelidir?

A) Göğüs kafesinin 1/2 si kadar                  B) Göğüs kafesinin 1/3 ü kadar

C) Göğüs kafesinin 1/4 ü kadar                   D) Göğüs kafesinin 1/5 i kadar

 

109. Yetişkinlerde temel yaşam desteğinde kalp basısı nasıl olmalıdır?

A) Ritmik olmalıdır.                      B) Dakikada 100 bası olacak şekilde olmalıdır..

C) Göğüs kafesinin 1/3 ü kadar çöktürülmelidir.        D) Hepsi doğru.

 

110. 1 yaşın altındaki bebeklerde kalp basısı nasıl olmalıdır?

A) İman tahtasının alt ucuna olmalıdır.

B) Meme başlarından geçen hayali çizginin iman tahtasını kestiği      noktanın hemen altına olmalıdır.

C)Meme başlarından geçen hayali çizginin sol tarafına olmalıdır.

D) Göğüs kemiği 2-5cm çökecek şekilde bası uygulanmalı.

 

111. 1 yaşın altındaki bebeklerde kalp basısı nasıl olmalıdır?

A) Göğüs kafesinin 1/3 ü kadar bastırılmalıdır.

B) Dakikada 100 bası olacak ritimde yapılmalı

C) Göğüs kemiği 4 cm çökecek şekilde olmalı.

D) Hepsi doğru.

 

112. 1-8 yaş çocuklarda kalp basısı nasıl olmalıdır?

A) Tek elle yapılmalı.                B) Dakikada 100 bası olacak ritimde yapılmalı.    

C) Göğüs kemiği 5 cm çökecek şekilde olmalı.        D) Hepsi doğru.

 

113. Çocuklarda  kalp basısı/solunum oranı nedir?

A) 15/2        B) 30/2           C) 5/1           D) 15/5          

 

114. Çocuklarda temel yaşam desteğine kaç soluk ile başlanır?

A) 2            B) 3               C) 4                D) 5             

 

115. Çocuklarda bilinç kontrolü nasıl yapılır?

A) Ayak tabanına hafifçe vurarak.     B) Topuklarını sıkarak.

C) Parmağını bükerek.     D) Omuzlarını hafifçe sarsıp “iyimisiniz” diyerek

 

116. Çocuklarda tek ilkyardımcı varsa 112 ne zaman aranır?

A) Olayı duyar duymaz.               B) 5 kurtarıcı soluktan hemen sonra.

C) Bilinç kontrolü yapıldıktan sonra. D) 5 tur temel yaşam desteği                                                                             uygulandıktan sonra.

117. Bilinci kapalı bir çocukta ilk olarak ne yapılmalıdır?

A) Kalp masajı.             B) Kurtarıcı soluk.

C) Ağız içi kontrolü.      D) Yanımızda biri varsa 112 aratılır.

 

118. Çocuklarda solunum nasıl değerlendirilir?

A) Rentek manevrası ile.                   B) Heimlich manevrası ile. 

C) Bak-dinle-hisset yöntemi ile.   D) Vücut ısısına bakılarak.         

 

119. Çocukta solunum ve canlılık belirtisi yoksa ne yapılır?

A) Hemen Temel yaşam desteği uygulanır.     

B) Hemen Heimlich manevrası uygulanır.

C) Hemen Rentek manevrası uygulanır.  D) Hemen bilinç kontrolü yapılır.

 

120. Çocuklarda kalp bası noktası nasıl belirlenir?

A) Yetişkinlerde olduğu gibi.          B) Bebeklerde olduğu gibi. 

C) İman tahtasının alt ucundan.         D) İman tahtasının üst ucundan.  

 

121. Bebeklerde ağız içi kontrolü nasıl yapılır?

A) İki parmakla yapılır.  B) Baş geri-çene yukarı pozisyonunda sonra yapılır.

C) Ağız içine bakılmaz.  D) Ağız içine bakılır görünen bir şey varsa alınır.

 

122. Bebeğe baş geri-çene  yukarı pozisyonu verilirken baş ne kadar geri itilmelidir?

A) Alt çene yere 90 derece olacak şekilde 

B) Alt çene yere 80 derece olacak şekilde

C) Alt çene yere 70 derece olacak şekilde  

D) Solunum yolu düzleşecek şekilde hafif bir eğim verilir.    

 

123. Bebeklerde 112 ne zaman aranır?

A) İlkyardımcı yalnızsa hemen aranır.

B) İlkyardımcı yalnızsa 2 soluktan sonra aranır.   

C) Etrafta biri varsa 5 tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.

D) İlkyardımcı yalnızsa 5 tur temel yaşam desteği uyguladıktan sonra aranır.

 

124. Bebeklerde kalp basısı uygularken nelere dikkat edilmelidir?

A) İki parmakla yapılmalıdır.            B) Bası miktarı 4 cm olmalıdır.

C) Parmaklar göğüse dik olmalıdır.   D) Hepsi doğru.

 

125. Hangisi tam tıkanma belirtisi değildir?

A) Nefes alamaz. B) Acı çeker gibi elini boynuna götürür.   C) Su içebilir.

D) Konuşamaz.       

 

126. Solunum yolu tam tıkanmış ve bilinci açık kişiye ne yapılır?

A) Öksürmeye teşvik edilir.               B) Su verilir.

C) Heimlich manevrası(Karına bası) uygulanır.  D) Rentek Manevrası                                                                                               uygulanır.

 

127. Solunum yolu tam tıkanmış ve bilinci kapalı kişiye ne yapılır.?

A) Öksürmeye teşvik edilir.                B) Temel yaşam desteğine başlanır.

C) Heimlich manevrası(Karına bası) uygulanır.  D) Sırtına vurulur.

 

128. Heimlich manevrası (Karına bası) yetişkinlerde nereye uygulanır?

A) İman tahtasının ortasına       B) İman tahtasının alt ucuna   

C)Midenin altına                      D) İman tahtası ile göbek arasına      

 

129. Çocuklarda solunum yoluna yabancı cisim kaçmasında tam tıkanma varsa ne yapılır?

A) Öksürmeye teşvik edilir.       B) Su verilir.     

 C) Ekmek yedirilir.         D) Heimlich manevrası(Karına bası) uygulanır.

 

 

130. Solunum yolu kısmi tıkanmış kişiye ne yapılır?

A) Öksürmeye teşvik edilir.B) Su verilir.  

C) Temel Yaşam Desteği uygulanır.

D) Heimlich manevrası(Karına bası) uygulanır.

 

131. Solunum yolu tam tıkanmış kişiye ne yapılır?

A) Hemen kişinin arkasında sarılarak gövdesi kavranır.  

B) Kuvvetle arkaya ve yukarıya bastırılır.    

C) Tıbbi yardım istenir. D) Hepsi doğru.

 

132. Bilinci kapalı bir bebekte havayolu tam tıkanmışsa ne yapılır?

A) Heimlich manevrası uygulanır.        B) Sırta 5 vuru uygulanır.

C) Göğüs kemiğine 5 bası uygulanır.    D) Temel yaşam desteği uygulanır.

 

133. Bilinci açık bir bebekte havayolu tam tıkanmışsa ne yapılır?

A) Su içirilir.         B) Sırta 5 vuru göğüs kemiğine 5 bası uygulanır.

C) Temel yaşam desteği uygulanır.    D) Heimlich manevrası uygulanır.

 

134. Bilinci kapalı bir bebekte hava üflediğimiz halde gitmiyorsa ne yapmak yanlış olur?

A) Baş- çene pozisyonunu düzeltmelidir.       B) Ağız içini tekrar kontrol etmelidir.

C) Üflediğimiz hava miktarı ağız dolusu olmalı.        

D) Sırta 5 vuru göğüs kemiğine 5 bası uygulanmalıdır.   

    

135. Kalp durmasına ne kadar sürede müdahale edilmezse doku hasarı başlar?

A) 3 dakika         B) 5 dakika       C) 10 dakika   D) 15 dakika   

 

136. İlkyardımcının yalnız olduğu hangi durumda Temel Yaşam Desteğinin 5 tur yapılması beklenmeksizin 112 aranır?

A) Boğulmalarda             B) Travmalarda      

C) TYD yapılması gereken kişinin yetişkin olması durumunda       

D) TYD yapılması gereken kişinin bebek olması durumunda

 

137. Baş Çene Pozisyonu neden verilir?

A) Dolaşımı düzenlemek için       B) Ağza kör dalış yapmak için

C) Hava yolu açıklığını sağlamak için    D) Sindirim Sistemini düzenlemek için   

 

 

138. Yapay Solunum aşağıdaki hangi durumda yapılmaz?

A) Bilinç kapalı ancak soluk hissediliyorsa        B) Kısmi tıkanıklıkta

C) Hasta /Yaralı kendine gelmiş ise

D) Hepsi doğru.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !